Konferencja „Produkcja Lean”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji Produkcja Lean, która odbędzie się 26 września 2019 w nowej auli pawilonu C Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Podczas Konferencji poruszone zostaną bardzo ciekawe tematy podzielone na dwa bloki: narzędzia i kultura. W pierwszej części, o godzinie 10:30 prelekcję pt. „Wykorzystanie symulacji procesów do usprawniania i optymalizacji linii produkcyjnych” wygłosi Dawid Dąbal z InterMarium. Wirtualną rzeczywistość i przykładowe modele symulacyjne wykonane w narzędziu FlexSim zaprezentuje Filip Polit na naszym FlexSimowym stoisku.

Po więcej informacji nt. konferencji i pełną agendę kierujemy na: produkcjalean.pl