Współpraca z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Poszerzamy sieć partnerów akademickich! Bardzo się cieszymy, że dzięki trójstronnemu porozumieniu pomiędzy Fundacją InterMarium, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie, a InterMarium Sp. z o.o., studenci WSEI mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej z modelowania symulacyjnego w narzędziu FlexSim! Zostaliśmy partnerem modułu […]

Agent Module – Sprawdź jak dystans społeczny może wpłynąć na Twój biznes.

Deweloperzy FlexSim pracują nieustannie nad nowymi udoskonaleniami programu. Obecnie mocno rozwijany jest moduł agentowy, w którym możemy łatwo zamodelować zachowanie dystansu społecznego pomiędzy pracownikami. Poniżej video instruktażowe, gdzie Anthony Johnson, główny inżynier rozwojowy FlexSim, pokazuje jak zamodelować “social distance” w […]

Szukamy inżyniera symulacji i optymalizacji do biura w Krakowie!

Aktualnie szukamy utalentowanego analityka do modelowania symulacyjnego w środowisku FlexSim do naszego biura w Krakowie. Jeśli: chcesz zmieniać oblicze przemysłu Międzymorza pracować z elitą i dla elity masz wysoką kulturę osobistą potrafisz analitycznie myśleć i rozwiązywać trudne problemy znasz FlexSima i zagadnienia z logistyki i produkcji jesteś wewnątrzsterowny potrafisz pracować w zespole […]