Inauguracja Sieci Laboratoriów Smart Production na Politechnice Świętokrzyskiej.

Z dumą informujemy, że nasza firma, InterMarium wraz z firmą Festo jest partnerem strategicznym Laboratorium Modelowania Inteligentnych Systemów Produkcyjnych prowadzonego przez dr Sławomira Luścińskiego z Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.
Na początku tego tygodnia nasz Prezes Zarządu, dr Witold Aleksander Cempel, wraz z Krystianem Kogutem i Patrykiem Żuchowiczem uczestniczyli w inauguracji Sieci Laboratoriów Smart Production w Kielcach.
Spotkaliśmy się tam z naszymi Partnerami i użytkownikami oprogramowania FlexSim z Sumy State University (Vitalii Ivanov, Ivan Pavlenko, Yuliia Denysenko) oraz Politechniki Poznańskiej (Justyna Trojanowska).
Wśród gości znaleźli się również dziekani, prodziekani i wykładowcy z Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego, Aalborg Universitet, Uniwersytetu Technicznego w Koszycach oraz Odeskiego Narodowego Uniwersytetu Politechnicznego.

Więcej informacji o wydarzeniu i jego uczestnikach na stronie Politechniki Świętokrzyskiej:

Nowa sieć współpracy