Szkolenia

Szkolenie rozwijające umiejętności z zakresu modelowania i analizy symulacyjnej.

„Bardzo intensywnie przepracowane szkolenie, ale warto było. Absolutna czołówka w budowaniu modeli symulacyjnych, narzędzie bardzo intuicyjne. Polecam.”

– Adam Czarnul, Global Logistics and Supply Chain Performance Manager, Solvay

Program szkoleń:

***

FlexSim Podstawy

3 dni szkoleniowe

Certyfikat: The Certification for Business Process Simulation Modeler

***

FlexSim ProcessFlow

2 dni szkoleniowe

Certyfikat: The Certification for Business Process Simulation Consultant

***

Pobierz pełny program szkolenia w PDF

"Symulacja stosowana. Modelowanie i analiza przy wykorzystaniu FlexSim". Książka autorstwa Malcolma Beaverstocka, Allena Greenwooda i Williama Nordgrena w przekładzie Katarzyny Gdowskiej. Wydawcą polskiego przekładu jest spółka InterMarium.

Dedykowane cykle szkoleniowe rozwijające umiejętności z zakresu modelowania i analizy symulacyjnej.

Modelowanie i analiza symulacyjna to sztuka, która wymaga dobrego opanowania podstaw oraz ciągłego rozwijania swoich umiejętności.

Cykl szkoleń składa się z 5 etapów. Każde ze szkoleń kończy się egzaminem uprawniającym do otrzymania certyfikatu sygnowanego przez FlexSim Inc. Certyfikat jest uznawany i respektowany na całym świecie.

 

Etap szkolenia Poziom kompetencji Certyfikat
Kurs 1

FlexSim 1 Podstawy

The Certification for Business Process Simulation Modeler
Kurs 2

FlexSim ProcessFlow

The Certification for Process Flow Consultant
Kurs 3

FlexSim 3 Zaawansowany

The Certification for Business Process Simulation Consultant
Kurs 4

Optymalizacja Parametryczna Procesów FlexSim/ OptQuest

The Certification for Process Optimization Consultant
Kurs 5

FlexSim 5 Profesjonalny

The Certification for Advanced FlexSim Simulation Consultant

 

Szkolenia odbywają się w Krakowie lub w siedzibie zamawiającego.

 

Indywidualny plan szkoleniowy

Możliwe jest stworzenie dedykowanego programu szkolenia, aby bardziej odpowiadał profilowi działalności przedsiębiorstwa. Możliwe jest również rozbudowanie szkolenia o dodatkowe dni warsztatowe, na których kursanci razem z trenerem tworzą model przykładowego problemu przedstawionego przez kursantów.

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?