Oprogramowanie

FlexSim

Procesy produkcyjne, logistyczne i biznesowe.

FlexSim Healthcare

Organizacja pracy w placówkach ochrony zdrowia.

FloWorks

Procesy ciągłe m.in. w przemyśle  chemicznym, petrochemicznym i spożywczym.

FlexTerm

Terminale przeładunkowe w transporcie morskim i lądowym.

HaulSim

Branża wydobywcza – kopalnie odkrywkowe i głębinowe.

Lazarus

Oprogramowanie do zarządzania zajętością łóżek szpitalnych.