FlexSim Healthcare

FlexSim Healthcare

Łatwość w użyciu

Zarządzanie procesami w opiece zdrowotnej z ograniczeniami wynikającymi ze specjalistycznego personelu i materiałów, przewyższa możliwości zwykłych arkuszy kalkulacyjnych. Symulacja pozwala na stworzenie wirtualnego modelu jednocząc wszystkie aspekty zarządzania placówkami ochrony zdrowia. A to wszystko umożliwia prosta, zorientowana na pacjenta technologia drag&drop.

Dokładność

W rzeczywistości nie da się zaplanować harmonogramu przybywania pacjentów do danej placówki. Jest to zjawisko losowe, nieprzewidywalne. Za pomocą symulacji możemy odzwierciedlić zróżnicowanie procesu.

Symulacja w programie FlexSim Healthcare to coś więcej niż tylko naśladowanie systemu. Wykorzystywane są bowiem rzeczywiste dane, rozkłady statystyczne w celu zapewnienia analiz predykcyjnych w dowolnym obszarze służby zdrowia.

optymalizacja wykorzystania powierzchni

Skuteczność i efektywność

Zdajemy sobie sprawę, że wielu zjawisk zachodzących w służbie zdrowia nie można przyspieszyć bez narażenia życia lub zdrowia pacjentów. W naszej optymalizacji nie chodzi o nierozsądne zwiększanie wydajności. Poszukujemy właściwego tempa, przy którym placówka może działać najefektywniej angażując minimalną liczbę personelu i ograniczając koszty.

Podejmowanie świadomych decyzji

FlexSim Healthcare wspomaga świadome podejmowanie decyzji. Każdy z dopuszczalnych wariantów można dokładnie przeanalizować. Dzięki temu na podstawie wnikliwej animacji, sprawozdawczości statystycznej oraz analizy scenariuszowej wybierane jest rozwiązanie o minimalnym stopniu ryzyka.

optymalizacja ewakuacji szpitala

Co można symulować?

FlexSim Healthcare posiada specjalne biblioteki obiektów przystosowane do modelowania procesów zachodzących w placówkach służby zdrowia. Umożliwiają one łatwe i szybkie odwzorowanie:

  • przepływu pacjentów,
  • pracy personelu medycznego i pomocniczego,
  • wykorzystania zasobów, sprzętu medycznego i pomieszczeń,
  • procesu ewakuacji budynków szpitalnych.

FlexSim Healthcare to wszechstronne oprogramowanie symulacyjne zaprojektowane specjalnie, by odpowiedzieć na potrzeby współczesnych placówek ochrony zdrowia!

POBIERZ ZA DARMO Zapisz się na webinarium