Oprogramowanie do symulacji procesów ciągłych – FloWorks

FlexSim FloWorks

Czy symulacja procesów ciągłych jest możliwa?

FloWorks to potężny moduł rozszerzający oprogramowanie FlexSim, który umożliwia analizę i optymalizację procesów ciągłych. FloWorks to całkowicie nowe podejście, łączące zdarzenia dyskretne i procesy ciągłe w kalkulację ciągłą napędzaną zdarzeniami. Podejście to polega na modelowaniu procesów ciągłych w postaci sieci przepływów.

Co można symulować?

FloWorks jest wykorzystywany w modelowaniu łańcucha dostaw, odzwierciedlaniu funkcjonowania zakładów chemicznych, produkcji żywności i każdej innej branży, której podstawę funkcjonowania stanowi przepływ masy, cieczy lub gazu.

Z pomocą FloWorks można symulować każdy rodzaj przepływu - począwszy od procesów chemicznych, poprzez linie produkcyjne, na energii elektrycznej skończywszy. Jedynym warunkiem jest możliwość zdefiniowania przepływu jako liniowego. FloWorks pozwala szybko i dokładnie zintegrować procesy w dyskretnym modelu.

Wspomaganie decyzji

FloWorks pozwala na podjecie najlepszej decyzji inwestycyjnej poprzez symulację i analizę rozwiązań alternatywnych. Pozwala przewidzieć wpływ niepewności, awarii, a nawet pogody na terminowość produkcji i dostaw.

Pełna integracja z FlexSim

Modele FloWorks są tworzone w taki sam sposób jak standardowe modele w programie FlexSim, za pomocą technologii drag&drop w przejrzystym interfejsie użytkownika.

wspomaganie decyzji
symulacja ciągła

Wypróbuj oprogramowanie FloWorks bez żadnych kosztów i zyskaj przewagę dzięki wiedzy!

POBIERZ ZA DARMO Zapisz się na webinarium