Wojskowa Akademia Techniczna

Zakończyliśmy realizację trzydniowego szkolenia dla pracowników dydaktycznych Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej. WAT to kolejna uczelnia w Polsce wykorzystująca oprogramowanie FlexSim w kształceniu  studentów.

Poniżej, z dumą prezentujemy referencje otrzymane od Dziekana Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej, płk dr hab. Szymona Mitkowa, prof. WAT. Przedstawiamy również Certyfikat dla Prezesa Zarządu InterMarium, dr Witolda Aleksandra Cempela oraz podziękowania Panu Prezesowi za aktywny udział w X Konferencji Naukowej Logistyki Stosowanej, a Panu Krzysztofowi Jurczykowi za wygłoszenie referatu.