Innowacje w Przemyśle Chemicznym

Innowacje w przemyśle chemicznycm

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 r. we Włocławku odbyła się konferencja naukowo-techniczna „INNOWACJE W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM”, zorganizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Było to pierwsze tego typu wydarzenie, które nie mogło odbyć się bez udziału przedstawicieli FlexSim InterMarium!

Uczestniczymy w polskim przemyśle chemicznym czynnie wspierając jego innowacyjność. A pomaga nam w tym oczywiście program FlexSim oraz moduł FloWorks (służący do symulacji procesów ciągłych).

Podczas konferencji swoje wystąpienie miała Monika Klaś,  menadżer symulacji w FlexSim InterMarium. Monika wygłosiła prezentację pt. „Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi symulacyjnych w innowacyjnym podejmowaniu decyzji – studium przypadku”.