Przemysł chemiczny

Przemysł chemiczny, petrochemiczny i rafineryjny to kluczowe sektory gospodarki światowej. Rosnąca presja konkurencyjna panująca w branży wymusza na należących do niej przedsiębiorstwach poszukiwanie oszczędności związanych zarówno z czynnościami wspierającymi proces dystrybucji, jak również z optymalizacją procesów produkcyjnych. Oprogramowanie FlexSim wraz z dodatkiem FloWorks umożliwia analizę, modelowanie, symulację oraz wizualizację procesów ciągłych, jakie zachodzą w tych gałęziach przemysłu.

Przykładowe obszary wsparcia:

  • modelowanie i analiza przepływu paliw i gazów w rurociągach,
  • modelowanie i optymalizacja kanałów dystrybucji paliw płynnych,
  • modelowanie i symulacja procesów mieszania substancji,
  • modelowanie i analiza przepływu energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych.

 

Odkryj wspólnie z nami potęgę symulacji w programie FlexSim!