Pavel Scholz

inż., Partner w Czechach

Pracownik naukowy i wykładowca na wiądącej uczelni technicznej w Pradze. Po raz pierwszy z symulacją komputerową zetknął się w 2013 roku. Wystarczyły mu 3 godziny, aby zachwycić się tą technologią i od tego czasu pozostał przy niej na stałe. Poza symulacją komputerową interesuje się nowoczesnymi narzędziami, technologiami i oprogramowaniem oraz ich wykorzystaniem w przemyśle. Tworzy również modele do kosztorysowania i oceny inwestycji, np. związanych z produkcją addytywną czy automatyzacją stanowisk pracy. Uczestniczył m.in. w projekcie naukowo-badawczym oceniającym możliwości wykorzystania tramwajów towarowych do transportu zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Posiada certyfikaty: The Business Process Simulation Modeler and The Process Flow Consultant.

 

Współpracuje z FlexSim InterMarium od 2019 roku, jako przedstawiciel w Republice Czeskiej.

 

e-mail: pavel.scholz@flexsim.pl

tel.: +420 735 858 552