Jerzy Mikulik

Dr hab. inż. prof. AGH

Profesor nadzwyczajny na Wydziale Zarządzania AGH, kierownik Katedry Inżynierii Zarządzania i Laboratorium Automatyzacji Procesów, specjalista w dziedzinie inteligentnego budownictwa, automatyki budynkowej i zarządzania bezpieczeństwem. Jest przykładem osoby, która potrafi integrować środowisko naukowe ze środowiskiem biznesowym, dając podstawy do ich owocnej współpracy.

Ambasador FlexSim na Wydziale Zarządzania AGH, gdzie odpowiada za szerzenie wiedzy dotyczącej modelowania symulacyjnego wśród studentów i doktorantów. Partner biznesowy FlexSim InterMarium, koordynator wielu realizowanych projektów m.in. z zakresu inżynierii ruchu drogowego i modelowania procesów ewakuacji.