Relacja z II FlexSimposium PL 2014

II FlexSimposium PL 2014
II FlexSimposium 2014
dr Witold A. Cempel oraz mgr inż. Dawid Dąbal

„II Sympozjum Symulacji i Optymalizacji Procesów – FlexSimposium PL 2014” odbyło się 29 stycznia 2014 roku w kompleksie edukacyjno-badawczym GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej. Sukces pierwszej edycji sprawił, że do Wrocławia zawitał przedstawiciel producenta oprogramowania FlexSim – Ralf Gruber – prezentując perspektywy rozwoju tego oprogramowania.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali o godz. 13.15 Dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Tomasz Nowakowski oraz pracownik Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych na tymże Wydziale dr inż. Mariusz Plewa. Następnie swoje projekty zaprezentowali przedstawiciele sfery biznesowej ze wspomnianym Ralfem Gruberem na czele. Pan Rafał Juraszek, reprezentujący firmę Pratt & Whitney Kalisz, lidera w produkcji silników turbośmigłowych, turbowentylatorowych i turbowałowych do samolotów biznesowych, komunikacji lokalnej oraz śmigłowców, zaprezentował sposoby optymalizacji przepływów logistycznych w oparciu o technologie symulacyjne, natomiast Marek Ryrych, przedstawiciel firmy teamtechnik Production Technology sp. z o.o. ze Skawiny, wiodącego dostawcy linii i maszyn montażowych i testowych, przedstawił możliwości wykorzystania oprogramowania FlexSim we wspomaganiu projektowania systemów branży automotive.

Kolejne wystąpienie, jakie zaprezentowano podczas Konferencji dotyczyło modelowania procesu ewakuacji osób z budynku szpitalnego przy użyciu oprogramowania FlexSim Health Care na przykładzie Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Wystąpienie autorstwa Witolda A. Cempela oraz Dawida Dąbala ukazało efektywne formy współpracy sfer naukowych, konsultingowych i praktyki zarządczej możliwe do zastosowania w szpitalnictwie. Część referatową Konferencji zakończyło wystąpienie pana Tomasza Kisiela, reprezentującego zarówno Politechnikę Wrocławską, jak i Port Lotniczy Wrocław-Strachowice dotyczące systemu logistycznego wrocławskiego lotniska.

Wzorem pierwszej edycji, po zakończeniu części referatowej odbyły się dwie równoległe, dwugodzinne sesje treningowe. Sesję, na których uczestnicy poznali podstawowe zasady budowy modeli symulacyjnych w środowisku FlexSim poprowadzili dr inż. Paweł Pawlewski oraz dr inż. Marcin Plewa, natomiast sesję dla użytkowników zaawansowanych Ralf Gruber.

Druga edycja, podobnie jak pierwsza trwała łącznie 6 godzin i utwierdziła zespół Cempel Consulting w przekonaniu o wartości tego wydarzenia. Zdecydowano się na organizację edycji trzeciej.

II FlexSimposium 2014
Ralf Gruber
mgr inż. Dawid Dąbal
II FlexSimposium 2014
Uczestnicy warsztatów