Relacja z I FlexSimposium PL 2013

10 stycznia 2013 roku na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyła się pierwsza edycja Konferencji. Celem „I Sympozjum Symulacji i Optymalizacji Procesów we FlexSimie – FlexSimposium-PL-2013”, jak wówczas zatytułowano to wydarzenie było przedstawienie możliwości zastosowania środowiska FlexSim na trzech płaszczyznach, które powinny być ze sobą ściśle zintegrowane, tj. w dydaktyce, prowadzonych badaniach naukowych oraz w praktyce biznesowej.

Uroczystego otwarcia FlexSimposium-2013-PL dokonał o godz. 11.30 Dziekan Wydziału Zarządzania, dr hab. inż. Piotr Łebkowski, prof. AGH zwracając uwagę na duże zainteresowanie wydarzeniem wśród studentów, pracowników naukowych oraz przedstawicieli świata biznesu. Następnie podczas dwóch sesji plenarnych przedstawione zostały łącznie cztery referaty. Dr Grzegorz Wróbel wprowadził uczestników Sympozjum w tematykę modelowania i symulacji procesów logistycznych prezentując referat dotyczący metodyki symulacji na podstawie książki prof. A. Greenwooda „Applied Simulation – Modelling and Simulation Using FlexSim”. Następnie dr inż. Paweł Pawlewski przedstawił możliwości, jakie daje zastosowanie oprogramowania FlexSim General Purpose szczególnie w dydaktyce oraz jakie korzyści mogą z tego wyniknąć. Kolejne dwa wystąpienia – wtedy jeszcze młodych inżynierów, a dzisiaj uznanych ekspertów – dr inż. Patrycji Hoffy-Dąbrowskiej oraz mgr inż. Dawida Dąbala dotyczyły możliwości zastosowania środowisk FlexSim Container Terminal Simulation oraz FlexSim Health Care. Część referatową Konferencji wystąpieniami podsumowującymi zakończyli dr Witold A. Cempel oraz dr hab. inż. Jerzy Mikulik, prof. AGH, przedstawiając m.in. zasady programu FlexPhD.

Już pierwsza edycja Konferencji stanowiła połączenie formy tradycyjnej, tj. sesji plenarnej, na której uczestnicy wysłuchali wystąpień kilku prelegentów z różnych ośrodków naukowych z formą szkoleniową – odbyły się dwie równoległe, dwugodzinne sesje treningowe, na których uczestnicy poznali podstawowe zasady budowy modeli symulacyjnych w środowisku FlexSim.
Pierwsza edycja trwała łącznie 6 godzin i odbiła się szerokim echem w świecie nauki i biznesu, co skłoniło zespół Cempel Consulting do organizacji drugiej edycji.

I FlexSimposium
I FlexSimposium
I FlexSimposium