FlexSim Process Flow

Szkolenie dedykowane dla zaawansowanych użytkowników oprogramowania FlexSim. W trakcie szkolenia szczegółowo przedstawiony zostanie moduł Process Flow umożliwiający budowę modelu symulacyjnego już na poziomie tworzenia schematu blokowego. Celem szkolenia jest ukazanie uczestnikom możliwości znaczącego skrócenia procesu budowy modeli. W trakcie szkolenia zostanie przedstawionych i szczegółowo przeanalizowanych piętnaście przykładowych modeli symulacyjnych wykorzystujących technologię Process Flow.

 

Program:

  • wprowadzenie do technologii Process Flow,
  • obszar roboczy i widoki Process Flow,
  • przepływ procesu – idea tokenów,
  • biblioteka obiektów Process Flow,
  • czynności i składniki wspólne – dzielone,
  • połączenia, bloki, własności,
  • typy Process Flow: ogólny, dla zasobów stałych, dla zasobów mobilnych, Sub-Flow,
  • łączenie Process Flow z modelami 3D.

 

Korzyści:

Przewaga dzięki wiedzy – nabycie praktycznych umiejętności potwierdzone certyfikatem uznawanym i respektowanym na całym świecie!

Każdy uczestnik, który weźmie udział w szkoleniu oraz pozytywnie rozwiąże zadanie egzaminacyjne otrzyma certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności – The Certification for Business Process Simulation Consultant – autoryzowany przez FlexSim Software Products, Inc., USA.

Po odbyciu kursu uczestnik będzie potrafił tworzyć zaawansowane modele w środowisko FlexSim przy wykorzystaniu technologii Process Flow umożliwiającej tworzenie modeli symulacyjnych już na etapie schematu blokowego.

 

Adresaci:

Menedżerowie, dyrektorzy, kierownicy, inżynierowie oraz wszystkie osoby, które pragną zdobyć i/lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania, symulacji i analizy procesów.

 

Charakter:

Szkolenie ma charakter zajęć laboratoryjnych. Każdy uczestnik pracuje na dostarczonej przez Organizatora pełnej licencji oprogramowania FlexSim. Wymagane jest posiadanie własnego sprzętu komputerowego (Windows: 7/8/8.1/10).

 

Zapisy:

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu, proszę wypełnić i wysłać internetowy formularz zgłoszeniowy. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona do 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku małej liczby chętnych.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA SZKOLENIE OTWARTE

 

Trenerzy:

Doświadczeni specjaliści z zakresu modelowania i symulacji złożonych procesów i systemów.
POZNAJ NASZ ZESPÓŁ