Zapraszamy do zapisów na konferencję!

InterMarium Simulation Conference, 14 września 2023

Hotel Qubus Kraków, ul. Nadwiślańska 6, sala A, B, C, D i E, II piętro.

8:00Rejestracja
Sala B / E – Strefa konferencyjna II piętro
9:00dr Witold Cempel | FlexSim InterMarium | Polska
Rozpoczęcie oraz wprowadzenie
9:15prof. Allen Greenwood | FlexSim Software Products | USA
„Symulacja jako projekt”
10:00Paweł Woźny | ASTOR | Polska
„Prawdziwy Success Story”
10:30Przerwa / Sala A – Strefa Virtual Reality
11:00prof. Damian Krenczyk | Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny
„Od cyfrowego modelu do cyfrowego bliźniaka – zastosowanie modeli symulacyjnych w zarządzaniu produkcją”.
11:45Graham Shackle | RPM Global & InterMarium | Bułgaria
HAULSIM – Optymalizacja produkcji górniczej przy użyciu symulacji zdarzeń dyskretnych
12:05Marcin Maj | Soudal | Polska
Optymalizacja linii napełniającej przy użyciu modelu symulacyjnego FlexSim
12:30Lunch
13:30Sebastian Hemmann | FlexSim Deutschland | Niemcy
“Porównanie strategii kompletacji zamówień”.
14:00Maurizio Giubilato & Luciano Cavallero | Flexcon | Włochy
„Symulacja i emulacja w środowisku FlexSim”
15:00Przerwa / Sala A – Strefa Virtual Reality
15:30Anthony Johnson | FlexSim Software Products | Inc. USA
„Możliwości środowiska FlexSim. Dziś i w przyszłości”.
16:30Debata „Jak efektywnie wykorzystywać oprogramowanie FlexSim?”
Dawid Dąbal FlexSim InterMarium | Marcin Kaźmierski Jabil | Konrad Lewczuk Politechnika Warszawska | Anthony Johnson FlexSim Software Products
17:15przerwa
Sala A – Strefa Virtual Reality
17:30Patryk Żuchowicz i Tomasz Mitręga | FlexSim InterMarium
Pokaz: „Virtual Reality i zaawansowana wizualizacja w narzędziu FlexSim”

18:30
Przerwa / koniec części merytorycznej
19:00Gala rozdania nagród Simulation AmbassadorSala B / E – Strefa konferencyjna
Koncert zespołu jazzowego, Mikołaj Budniak Quartet | Polska
Networking przy lampce wina

Posiadamy ograniczoną liczbę miejsc. Zapisz się przez formularz rejestracyjny na dole strony. W razie problemów kontaktuj się bezpośrednio pod poniższe dane:

Filip Polit  |  E-mail: filip.polit@flexsim.pl  |  nr tel.: +48 796 662 770

Opisy wystąpień

prof. Allen Greenwood, FlexSim Software Products, Inc. USA
Specjalista ds. edukacji w zakresie symulacji w firmie FlexSim Software Products, Inc. oraz emerytowany profesor inżynierii przemysłowej i systemów na Mississippi State University.
Symulacja jako projekt.
Istnieje wiele aspektów symulacji, ale gdy jest ona stosowana, jest to projekt. W tej prezentacji omówiono, w jaki sposób i dlaczego podstawy zarządzania projektami muszą być integralną częścią każdej symulacji. Podejście do symulacji z perspektywy projektu znacznie zwiększa szanse na sukces, a zatem jest ważne dla osób z branży i środowisk akademickich.
Anthony Johnson, FlexSim Software Products, Inc. USA
Jest związany z FlexSim Software Products od 2000 roku. Obecnie kieruje rozwojem FlexSim. Ukończył studia licencjackie z informatyki na Brigham Young University oraz studia magisterskie z inżynierii przemysłowej na Columbia University.
Możliwości środowiska FlexSim. Dziś i w przyszłości„.
prof. Damian Krenczyk, Politechnika Śląska
Symulacja, a w szczególności dyskretna symulacja komputerowa, posiada ugruntowaną pozycję wśród metod wspomagających podejmowanie decyzji i rozwiązywanie różnych problemów w obszarach projektowania wytworów, procesów i zarządzania produkcją. Wiele rozwiązań (…) dotyczy (…) projektowania lub udoskonalania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i ich organizacji na poziomie taktycznym i strategicznym. (…) Rozwiązania oparte na modelach symulacyjnych w powiązaniu z możliwościami dzisiejszych systemów akwizycji i przesyłania danych oraz szerzej, nowoczesnymi technologiami IT, stanowić mogą także skuteczne narzędzia wspomagania menedżerów w zarządzaniu produkcją na poziomie operacyjnym. (…) technologie symulacyjne mogą stanowić również główny mechanizm napędowy i serce technologii związanych z wdrażaniem nowej rewolucji przemysłowej, koncepcji Przemysłu 4.0 i związanego z nią procesu tworzenia systemów cyber-fizycznych.” (z „Symulacja procesów produkcyjnych”, PWE, 2022).
W wystąpieniu Od cyfrowego modelu do cyfrowego bliźniaka – zastosowanie modeli symulacyjnych w zarządzaniu produkcją, bazując na moim dwudziestoletnim doświadczeniu w stosowaniu narzędzi symulacyjnych, postaram się przedstawić Państwu główne obszary zastosowań modelowania i symulacji komputerowej oraz opowiedzieć w jaki sposób komputerowe modele symulacyjne mogą wspomagać dzisiejszych menedżerów produkcji, oraz gdzie te metody mogą znaleźć zastosowanie już jutro.
Paweł Woźny, ASTOR
starszy specjalista ds. przygotowania projektów. Zaangażowany w projekty związane z intralogistyką, przepływami międzyoperacyjnymi, automatyzacją i robotyką.
Jego doświadczenie obejmuje opracowywanie koncepcji rozwiązań, analizę danych produkcyjnych, przygotowywanie symulacji i optymalizację wyzwań intralogistycznych przy użyciu konwencjonalnych przenośników lub autonomicznych robotów mobilnych (AMR).
Absolwent Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej.
Prawdziwy Success Story- od klasycznej, manualnej analizy po tworzenie modeli symulacyjnych w narzędziu FlexSim. Będę opowiadał:
O tym jak w dziale Linii Intralogistyki ASTOR podchodziliśmy do analizowania projektów z dziedziny transportu wewnętrznego, (klasycznego – przenośnikowego oraz w oparciu o roboty autonomiczne),
O tym, że tam gdzie kończyła nam się wyobraźnia, tworzyliśmy symulatory,
O tym ile czasu poświęcaliśmy na tworzeniu symulatorów zamiast symulacji,
O tym co zmieniło się po wdrożeniu FlexSim.
Sebastian Hemmann, FlexSim Deutschland, Niemcy
Dystrybutor FlexSim w Niemczech. Wykształcony w zakresie systemów kontroli ruchu, współpracuje z FlexSim od 2007 roku, zarządzając biurem inżynieryjnym.
Porównanie strategii kompletacji zamówień.
Porównanie dwóch różnych strategii i niektórych podstrategii. Eksperymentator przeprowadził kilka eksperymentów ze wszystkimi (pod)strategiami, różną liczbą operatorów, wielkością wózków i konfiguracją regałów. Świetny przykład zastosowania FlexSim w mniejszych projektach.
Maurizio Giubilato, Luciano Cavallero | Flexcon, Włochy
Flexcon jest dystrybutorem FlexSim we Włoszech.
Maurizio Giubilato jest założycielem i dyrektorem zarządzającym Flexcon, z doświadczeniem w korzystaniu z różnych narzędzi symulacyjnych, w tym FlexSim, począwszy od 1996 roku.
Luciano Cavallero jest kierownikiem zespołu/kierownikiem projektu ds. robotyki, emulacji i cyfrowego bliźniaka w firmie Flexcon. Twórca oprogramowania symulacyjnego, z dużym doświadczeniem w projektach symulacyjnych.
Symulacja i emulacja w środowisku FlexSim
Modele zautomatyzowanych systemów przemysłowych tworzone przy użyciu technik symulacji starają się zapewnić podobne zachowanie do systemu. Zwykle osiąga się to poprzez zastosowanie uproszczonych przybliżeń lub założeń, aby uzyskać pogląd na to, jak reaguje system i przeanalizować jego dane wyjściowe.
Moduł emulacji FlexSim zapewnia połączenie z rzeczywistym oprogramowaniem sterującym, dzięki czemu FlexSim jest odpowiednią platformą do wirtualnego uruchamiania, co czyni go bardziej korzystnym w całym cyklu życia systemu.
Graham Shackle, RPM Global & InterMarium, Bułgaria
Przedstawiciel InterMarium. Dzięki ponad 30-letniemu doświadczeniu w dziedzinie technologii informatycznych, produkcji, dystrybucji i górnictwa, Graham wnosi unikalne spojrzenie na to, jak branże mogą uczyć się od siebie nawzajem, aby zmaksymalizować korzyści płynące z technologii. Graham zaczynał jako integrator systemów w Wielkiej Brytanii, a następnie spędził 25 lat w RPA, wdrażając i rozwijając rozwiązania ERP, zarządzania aktywami i planowania. Obecnie koncentruje się na wdrażaniu nowych technologii w przemyśle wydobywczym ze swojego nowego domu w Bułgarii.
HAULSIM – Optymalizacja produkcji górniczej przy użyciu symulacji zdarzeń dyskretnych.
Prezentacja będzie dotyczyć tego, co sprawia, że HAULSIM jest wyjątkowym rozwiązaniem w branży.
W jaki sposób wykorzystuje środowisko FlexSim do uzyskiwania wcześniej nieosiągalnych dla naszych klientów wyników oraz w jaki sposób jest dostosowywany do nowych wyzwań stojących przed górnictwem.
Marcin Maj, Soudal, Polska
Główny Inżynier w jednej z fabryk Soudal, największego producenta jednokomponentowych pianek poliuretanowych w Polsce. Odpowiedzialny za sprawy techniczne i inwestycyjne. Posiada tytuł magistra informatyki oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i optymalizacji produkcji. Dodatkowo jest doświadczonym trenerem KAIZEN z międzynarodowym certyfikatem. Marcin posiada doświadczenie w automatyzacji przemysłu motoryzacyjnego i uczestniczył w uruchomieniu wielu fabryk i linii produkcyjnych na rynkach europejskich, azjatyckich i amerykańskich.
Obecnie jest głęboko zaangażowany w badanie wykonalności i opłacalności integracji narzędzi Przemysłu 4.0 w celu usprawnienia różnych aspektów produkcji, z naciskiem na wyniki końcowe. Entuzjasta sztucznej inteligencji i kreatywnego rozwiązywania problemów.
Optymalizacja linii napełniającej przy użyciu modelu symulacyjnego FlexSim
Koncert jazzowy oraz wystawa obrazów.
Kwartet pod egidą kontrabasisty Mikołaja Budniaka. Z zespołem zagra Marek Batorski, saksofon sopranowy i tenorowy, wielokrotnie nagradzany artysta malarz, wykładowca. Obrazy autorstwa Marka Batorskiego stanowią inspirację do tworzonej muzyki. Efektem jest wydana płyta „Vision Of Village”, której utwory muzycy zaprezentują podczas koncertu. Ponadto, w repertuarze pojawiają się standardy jazzowe oraz utwory z twórczości Andrzeja Cudzicha. Pod poniższym linkiem można usłyszeć utwór The Summer knows z płyty Marka Batorskiego Vision Of Village: https://www.youtube.com/watch?v=c6OdtnW6q_M

Uwaga!

W dniach poprzedzających konferencję, tj. 11-13 września organizujemy szkolenia stacjonarne:

 • FlexSim Basics
 • FlexSim Advanced

Szczegółowy program i warunki uczestnictwa opublikowaliśmy na stronie: https://flexsim.pl/oferta/szkolenia/

Zasady uczestnictwa w ISC 2023

Organizatorem InterMarium Simulation Conference jest InterMarium Sp. z o. o. Wstęp na konferencję tylko dla posiadaczy biletu imiennego, o który można zawnioskować wypełniając poniższy formularz. Dla osób zawodowo związanych z logistyką, produkcją, optymalizacją procesów czy ciągłym doskonaleniem wstęp jest bezpłatny*

*Wstęp bezpłatny przewidziany jest dla dwóch osób reprezentujących daną firmę/ podmiot/ wydział uczelni. Dla pozostałych osób z danej firmy/ podmiotu/ wydziału uczelni, oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych, koszt uczestnictwa wynosi 1500 zł netto. Aby uzyskać fakturę proszę o podanie numeru NIP na adres filip.polit@flexsim.pl

  Aby poprawnie się zarejestrować, wypełnij wszystkie pola poniżej

  Wybierz rodzaj uczestnictwa

  Imię i nazwisko

  adres e-mail

  Numer telefonu

  Nazwa pracodawcy, Organizacja

  Branża / Industry

  Wybierz wydarzenie (najlepiej wszystkie)
  Simulation Conference, 26.09.2024, 8:00
  Simulation Awards Gala with Jazz, 26.09.2024 19:00

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgłoszeniowym przez InterMarium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Starowiślna 13, 31-038 Kraków w celu świadczenia usług związanych z organizacją Simulation Conference w Krakowie..

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@flexsim.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

  Zapoznaj się z
  Polityką Prywatności FlexSim InterMarium.

  Nie jestem robotem