Służba zdrowia

Ograniczone, wysoce specjalistyczne zasoby ludzkie, konieczność szybkiego reagowania na zmiany i ciągłe doskonalenie procedur to codzienność służby zdrowia. Każdy dzień to setki decyzji, których podjęcie wspiera FlexSim Healthcare.

W obszarze walki o zdrowie i życie pacjentów nie ma miejsca na pomyłki i stratę czasu. FlexSim Healthcare pozwala lepiej zaplanować proces obsługi pacjentów i optymalnie zorganizować pracę personelu medycznego oraz dokładnie odzwierciedlić funkcjonowanie placówki medycznej.

Dzięki FlexSim Healthcare osiąga się korzyści zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego.

Przykładowe obszary wsparcia:

  • optymalizacja wykorzystania powierzchni w budynku szpitala,
  • usprawnianie procesu ewakuacji szpitala,
  • optymalizacja procesu relokacji szpitala,
  • optymalizacja ruchu pojazdów na terenie szpitala,
  • optymalizacja planowanych inwestycji.

 

Odkryj wspólnie z nami potęgę symulacji w programie FlexSim Healthcare!