Budownictwo

Budownictwo i techniki budowlane rozwijają się nieprzerwanie od zarania dziejów. Wraz z rozwojem gospodarki i nowych technologii przy jednocześnie stale rosnących kosztach materiałów budowlanych i gruntów pojawiła się konieczność optymalizacji planowanej do zagospodarowania przestrzeni przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa finalnemu użytkownikowi. FlexSim 3D Simulation Software umożliwia analizę różnych dostępnych konfiguracji rozmieszczenia wykorzystywanych zasobów oraz optymalizację ich układu.

Przykładowe obszary wsparcia:

  • analiza przepustowości korytarzy i ścieżek,
  • modelowanie procesów ewakuacji ludności i mienia z budynków,
  • modelowanie i optymalizacja rozmieszczenia doków i ramp wyładowczych,
  • analiza i optymalizacja lokalizacji miejsc parkingowych, klatek schodowych itp.

 

Odkryj wspólnie z nami potęgę symulacji w programie FlexSim!