Paweł Pawlewski

Dr hab. inż. prof. PP

Profesor nadzwyczajny Wydziału Inżynierii Zarządzania w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Poznańskiej. Partner merytoryczny FlexSim Software Products Inc. (USA) i partner biznesowy FlexSim InterMarium. Koordynator projektu FlexPhD, skierowanego do doktorantów wykorzystujących w swym przewodzie doktorskim oprogramowanie FlexSim. Założyciel i kierownik Centrum Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych SOCILAPP. Twórca pierwszego w Polsce laboratorium symulacji certyfikowanego przez FlexSim Software Products Inc. Pod jego nadzorem zrealizowano ponad 80 projektów symulacyjnych w przemyśle.