Intralogistyka

Problemy, z jakimi do tej pory się mierzyliśmy:

  • Brak synchronizacji między dostawami części na stanowiska montażowe, a ich zużyciem na tych stanowiskach
  • Brak synchronizacji harmonogramów pracy poszczególnych stanowisk
  • Nieodpowiednie planowanie tras wózków i/lub pociągów logistycznych
  • Niezdefiniowane strefy pracy dla dostępnych zasobów
  • Nieodpowiednie pojemności buforów przyprodukcyjnych

Kontakt

Krzysztof Jurczyk

tel.: +48 668 158 583

e-mail: krzysztof.jurczyk@flexsim.pl