Oprogramowanie dla transportu – FlexTerm

Modelowanie, symulacja i optymalizacja terminali przeładunkowych w transporcie morskim i lądowym.

FlexTerm to oprogramowanie do symulacji procesów w 3D stworzone specjalnie dla analizy efektywności wykorzystania terminali obsługujących ruch towarowy. FlexTerm to nowoczesne i potężne narzędzie wspomagające projektowanie, analizę i optymalizację terminali, a także umożliwiające symulację i emulację praktycznie dowolnego rodzaju obiektu, jaki wykorzystywany jest w ruchu morskim i towarowym.

TERMINALE KONTENEROWE I MATERIAŁÓW SYPKICH W TRANSPORCIE MORSKIM

Przewidywanie

Maksymalne zwiększenie ilości przesyłanych ładunków przy jednoczesnej minimalizacji kosztów to cel operatorów logistycznych i osób zarządzających portami. FlexTerm, za pomocą wirtualnego modelu symulacyjnego, zapewnia możliwość obserwacji skutków planowanych zmian np. w harmonogramie kursowania statków czy w organizacji składowania. Pozwala przewidzieć wpływ planowanych zmian na pojemność, produktywność i wydajność, pomagając właścicielom portów i operatorom podejmować pewne i najbardziej opłacalne decyzje.

Wsparcie w zarządzaniu

Modele FlexTerm pomagają integrować infrastrukturę i sprzęt, umożliwiają planistom ocenę alternatywnych opcji układu, zarówno w normalnych warunkach pracy, jak i w przypadku awarii. Na podstawie szczegółowej analizy wykonanego modelu symulacyjnego można prawidłowo zarządzać kolejkami i identyfikować procesy operacyjne, jak również przeprowadzić testy wielu różnych konfiguracji i poddać ocenie ich wydajność.

TRANSPORT KOLEJOWY

Oszczędność czasu przy zachowaniu dbałości o szczegóły

Moduł kolejowy FlexTerm został opracowany w celu symulacji różnych procesów zachodzących w transporcie kolejowym. Pozwala to na pełną, wizualną prezentację nawet niestandardowych procesów i jest nieocenionym narzędziem do synchronizacji złożonych sekwencji procesów zachodzących w transporcie kolejowym. Analiza sekwencji metodami tradycyjnymi może być czasochłonna i kosztować wiele wysiłku. Dzięki modułowi kolejowemu FlexTerm można odwzorować sekwencję procesów kolejowych w ciągu kilku minut, wykorzystując wierną i precyzyjną animację 3D. Podobnie, ruch ładunku w transporcie intermodalnym – w kierunku zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz – może być modelowany w celu wizualizacji operacji lub wyprzedzającej identyfikacji potencjalnych punktów przeciążenia, aby wyeliminować ewentualne zakłócenia procesu transportu.

KOLEJOWE OBIEKTY TRANSPORTU INTERMODALNEGO

Weryfikacja założeń

Model symulacyjny FlexTerm Rail & Intermodal Simulation firmy Moffatt & Nichol może być używany przez projektantów i modelarzy do optymalizacji ruchu ładunków przez dowolny rodzaj korytarza transportowego. W fazie projektowania obiektu, technologia FlexTerm może być stosowana do modelowania operacji w pobliżu stacji dokującej. Modele symulacyjne mogą nie tylko zweryfikować produktywność projektowanego obiektu, ale również pomóc w optymalnej konfiguracji operacji i w konsekwencji ułatwić sformułowanie wytycznych dotyczących doboru sprzętu i wymagań kadrowych. Analiza wrażliwości projektowanego systemu na zakłócenia pomoże wskazać czynniki krytyczne, takie jak wąskie gardła, a badanie porównawcze obejmujące wiele scenariuszy  pozwoli na wykrycie różnych ograniczeń operacyjnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani oprogramowaniem FlexTerm, spotkajmy się na webinarium!

Zapisz się na webinarium