FlexSimposiumPL

I FlexSimposiumPL 2013

Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

II FlexSimposiumPL 2014

Kompleks edukacyjno- badawczy GEOCENTRUM Politechniki Wrocławskiej.

III FlexSimposiumPL 2015

Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

IV FlexSimposiumPL 2016

Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

V FlexSimposiumPL 2017

Hotel Rubinstein na krakowskim Kazimierzu.