Relacja z III FlexSimposium PL 2015

FlexSimposium 2015

Relacja

Podsumowanie

„III Międzynarodowe Sympozjum Eksperymentów Symulacyjnych i Optymalizacji Procesów Wytwórczych i Logistycznych FlexSimposium-PL-2015” odbyło się 24 listopada 2015 roku w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Coraz większa popularność jaką zaczęło cieszyć się oprogramowanie FlexSim sprawiły, że do Katowic zawitało wielu uczestników, także spoza granic naszego kraju, w tym m.in. prof. Allen Greenwood, autor książki „Applied Simulation – Modelling and Simulation Using FlexSim” oraz Dirk-Jan Moens, współzałożyciel TALUMIS Optimization through Simulation, Holandia. Byli też goście z Czech z firmy Mepac oraz Huty Trinec.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali Prorektor ds. Edukacji i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Wojciech Dyduch oraz Dziekan Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Krystyna Jędralska. Następnie – wzorem sprawdzonej formuły lat ubiegłych – zaprezentowano sześć referatów.

Profesor Allen Greenwood reprezentujący Mississippi State University omawiał związki technik symulacyjnych z koncepcjami Lean Management i six sigma. Wskazał, że w praktyce rzadko testuje się zmiany przed ich wdrożeniem, a także, że obecnie jest to możliwe dzięki symulacji komputerowej. Zwracając uwagę na fakt, że przyjęło się już w przemyśle testowanie wyrobów, podkreślił, że wciąż do rzadkości należy testowanie procesów. Z tego powodu upowszechnienie techniki symulacyjnej w Polsce z pewnością przyczyni się do podniesienia konkurencyjności naszych przedsiębiorstw.

Drugi z prelegentów, Dirk-Jan Moens z Holandii przedstawił przejście między procesami dyskretnymi a ciągłymi na przykładzie modułu FloWorks prezentując przykłady projektów realizowanych dla przemysłu petrochemicznego.

Prof. dr hab. inż. Paweł Pawlewski zaprezentował sposób i korzyści zastosowania podejścia agentowego w logistyce.

Dawid Dąbal przedstawił sposoby testowania procesów produkcyjnych na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przemysłu samochodowego.

W sesji plenarnej wystąpili ponadto dr Witold A. Cempel, natomiast jej podsumowania dokonał reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie dr Krzysztof Niestrój.

Część warsztatowa trzeciej edycji Konferencji została zorganizowana w postaci trzech równoległych sesji treningowych. Sesje przeznaczone dla uczestników początkujących poprowadzili Kamila Kluska oraz Dawid Dąbal, natomiast sesję dla uczestników zaawansowanych poprowadził Dirk-Jan Moens.

W trzeciej edycji wzięło udział 74 uczestników, przedstawicieli 30 przedsiębiorstw oraz 14 uczelni wyższych, licznych studentów, a nawet jedną szkołę średnią. W sensie geograficznych uczestnicy pochodzili z Polski, Czech, Holandii oraz Stanów Zjednoczonych. Już ta prosta statystyka pokazała jak szerokie spektrum uczestników interesuje się modelowaniem procesów przy użyciu oprogramowania FlexSim. Zespół Cempel Consulting niespełna rok później postanowił zorganizować czwartą edycję Konferencji.

Fotorelacja

UE Katowice - III FlexSimposium 2015
Od lewej: prof. dr inż. Allen Greenwood, ir. Dirk Jan Moens, mgr inż. Imre Polgar.
UE Katowice - III FlexSimposium 2015
Od lewej: dr Witold A. Cempel, dr Krzysztof Niestrój, mgr inż. Dawid Dąbal, dr hab. inż. Paweł Pawlewski prof. nadzw., prof. dr inż. Allen Greenwood, mgr inż. Imre Polgar.
UE Katowice - III FlexSimposium 2015
Uczestnicy III FlexSimposium PL 2015
Warsztaty modelowania symulacyjnego w programie FlexSim podczas III FlexSimposium PL 2015, które prowadził mgr inż. Dawid Dąbal.

Autor fotografii: Filip Polit