IV FlexSimposium – Streszczenia

Zapraszamy do zapoznania się z opisem wystąpień na
IV FlexSimposium 2016!

Making Simulation Projects Successful.

prof. dr inż. Allen Greenwood

Simulation projects are complex; they involve many technical and non-technical aspects. Typically, the focus is on the technical aspects, such as programming, statistical analyses, etc. However, while these aspects are necessary for success, they are not sufficient. Both technical and non-technical aspects must be adequately addressed. This presentation discusses some of the key non-technical facets of simulation modeling and analysis. Utilizing these best practices in simulation projects will help make them more successful.

 

Skuteczny pomiar procesów, pomysł na usprawnienie, decyzja o wdrożeniu.
Jak to zrobić efektywnie i z jak najmniejszym ryzykiem?

Kamil Radom

Jakie metody skutecznego pomiaru procesów są skuteczne? Jak minimalizować ryzyko obierając kierunek doskonalenia procesów? Jakie są korzyści systemowego podejścia do zmian? Na te pytania odpowie Kamil Radom z Instytutu Doskonalenia Produkcji omawiając narzędzia wspierające wdrożenie trwałych i skutecznych rozwiązań na przykładzie dobrych praktyk.

 

Spreadsheets and simulation.

ir. Dirk-Jan Moens

Spreadsheets are a widely used analytics tool. It is inexpensive and the uses are wide and versatile. But spreadsheets are often used to tackle typical simulation problems like optimizing or predicting dynamic and/or complex logistics systems. This can lead to inaccurate outcomes and can even result in big mistakes without anyone noticing. In this presentation we discuss when to stop with spreadsheets and when to start using the correct tool for the job.

 

Metoda automatycznego generowania modeli symulacyjnych wspomagająca integrację systemów planowania produkcji z systemami symulacyjnymi.

dr hab. inż. Damian Krenczyk

Dzisiejszy dynamiczny rynek wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii, metod planowania i podejmowania decyzji, które umożliwią bycie na tyle elastycznymi aby skutecznie i szybko wprowadzać nowe produkty. Poziom elastyczności musi odpowiadać na potrzeby wynikające ze skracania cykli życia produktów oraz zmiennego i trudno przewidywalnego popytu. Zwiększenie efektywności procesu planowania i harmonogramowania produkcji, będące w dzisiejszych przedsiębiorstwach jednym z obszarów, w którym dużą rolę odgrywa wspomaganie komputerowe, jest możliwe poprzez integrację systemów planowania i sterowania produkcji z systemami komputerowego modelowania, symulacji i wizualizacji przepływu procesów. Proponowane podejście integracji systemów planowania z dyskretnymi systemami symulacyjnymi, oparte jest na metodach automatycznego generowania modeli symulacyjnych systemów produkcyjnych (podejście Data-driven), metodach mapowania i transformacji danych z pośrednią reprezentacją modelu danych, oraz transformacji danych na kod programu, i jest przeznaczone głownie dla systemów produkcji wieloasortymentowej. Nowatorskie podejście proponowanego rozwiązania polega na uniwersalności przedstawionej metody, co pozwala na wykorzystanie modułów automatycznego generowania modeli symulacyjnych, bez względu na klasę topologii systemów produkcyjnych czy rodzajów przepływu produkcji, a także na sposób sterowania (harmonogram, reguły priorytetu, sekwencja operacji…).

 

Nowoczesne projektowanie procesów logistycznych.

dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. nadzw.

W prezentacji zostanie przedstawiona idea nowoczesnego projektowania procesów logistycznych bazująca na autorskim podejściu multimodalnym i wykorzystująca technologię symulacyjną. Projektowanie dotyczyć będzie zarówno procesów wytwarzania jak i procesów realizowanych w centrach dystrybucyjnych – case study.

 

Modelowanie i symulacja procesów produkcyjnych.
Krótki przegląd projektów zakończonych sukcesem.

mgr inż. Dawid Dąbal

Modelowanie symulacyjne w technologii 3D jest narzędziem pomocnym w optymalizacji produkcji i logistyki. Zarządzający wielokrotnie spotykają się z problemem, kiedy nie są do końca w stanie przewidzieć skutków podejmowanych przez nich decyzji. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania programu FlexSim do poszukiwania usprawnień w procesach produkcyjnych.

 

Simulation of plastic parts production process

ing. Milan Kaštan, Ph.D.

Production of plastic parts is a complex process. This process is consisted of several stages. During this lecture we deal with the stages from the resin input to packing the produced part. Even though different types of plastic parts travel through that stages differently, we are able to identify important parameters which describe their journey through production process. Using these parameters we are able to build simulation models and help to solve various problems which plant managers has to tackle.

 

Model symulacji FlexSim odcinka linii wraz z trasą logistyczną.

Adrian Michalik

Zaprezentowany zostanie projekt symulacji, który pomógł w optymalizacji wdrożenia modyfikacji odcinka linii produkcyjnej wraz z zaplanowaniem logistyki dostaw komponentów na stanowiska. Ponadto przedstawione zostaną zalety stworzenia takiego modelu w fazie projektowania, gdy przygotowywane są główne założenia projektu w celu optymalizacji np. ilości potrzebnych wózków oraz tras ich przejazdów. Omówione zostaną również przeprowadzone doświadczenia na projekcie (za pomocą zmian parametrów procesu) oraz obserwowane wskaźniki procesu.

 

Usprawnienie procesów logistycznych z wykorzystaniem SMART RFID
i symulacji w programie FlexSim.

dr inż. Karolina Kozłowska

Prezentacja poświęcona będzie zaletom płynącym z wykorzystania FlexSim oraz Smart RFID w optymalizacji zarządzania procesami w magazynach, centrach logistycznych oraz halach i fabrykach. Przydatność obu narzędzi zostanie zaprezentowana na wszystkich etapach, począwszy od planowania kompleksowego systemu RFID, a skończywszy na jego instalacji oraz wdrożeniu.

 

Kliknij, aby poznać naszych Prelegentów.

 

 

← Wróć na stronę FlexSimposium 2016