IV FlexSimposium PL 2016 – Prelegenci

Poznaj naszych Prelegentów!

prof. eng. Allen Greenwood, Ph.D.

Profesor Politechniki Poznańskiej i Missisippi State University (USA). Specjalista w zakresie inżynierii przemysłowej i inżynierii systemów. Współautor książki „Applied Simulation, Modeling and Analysis using FlexSim”, wydanej w Polsce pod tytułem “Symulacja stosowana, modelowanie i analiza przy wykorzystaniu FlexSim” przez Cempel Consulting. Realizator licznych projektów w przemyśle samochodowym i obronnym w USA, Polsce i innych krajach.

Kamil Radom

Trener i konsultant Lean Management, koordynator Warsztatów IDP oraz specjalista w zakresie wskaźników produkcyjnych. Konsultant z doświadczeniem we wdrażaniu metod odchudzonego wytwarzania w firmach z przemysłu ciężkiego, kolejowego, stolarki otworowej, farmaceutycznego oraz wydobywczego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykładowca studiów podyplomowych Lean Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Dirk Jan Moens

Absolwent Technical University Twente. Współwłaściciel holenderskiej firmy TALUMIS, specjalizującej się w analizach i optymalizacjach logistycznych, będącej oficjalnym partnerem oprogramowania FlexSim. Współtwórca modułu do symulacji ciągłej FlexSim FloWorks.

dr hab. inż. Damian Krenczyk

Adiunkt w Instytucie Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. W swojej działalności naukowo-badawczej koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z planowaniem i sterowaniem produkcją oraz zastosowaniami systemów symulacyjnych we wspomaganiu podejmowania decyzji, w szczególności planowania i sterowania wieloasortymentowej produkcji rytmicznej. Jego zainteresowania badawcze dotyczą również zagadnień integracji obszarów organizacyjnego przygotowania produkcji, technik szybkiego prototypowania oraz zintegrowanych informatycznych systemów wspomagających zarządzanie produkcją.

dr hab. inż. Paweł Pawlewski, prof. nadzw.

Profesor nadzwyczajny Wydziału Inżynierii Zarządzania w Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki Politechniki Poznańskiej. Partner merytoryczny FlexSim Software Products Inc. (USA) i partner Cempel Consulting, wyłącznego dystrybutora oprogramowania FlexSim w Europie Środkowej i Wschodniej. Koordynator projektu FlexPhD. Założyciel i kierownik Centrum Symulacji i Optymalizacji Procesów Logistycznych i Produkcyjnych SOCILAPP. Twórca pierwszego w Polsce laboratorium symulacji certyfikowanego przez FlexSim Software Products Inc. Pod jego nadzorem zrealizowano ponad 80 projektów symulacyjnych w przemyśle.

Dawid Dąbal

Dyrektor programu FlexSim Cempel Consulting. Specjalista technologii komputerowego wspomagania modelowania, symulacji, optymalizacji i wizualizacji wspomaganej oprogramowaniem FlexSim 3D Simulation Software. Trener wszystkich poziomów kompetencji symulacyjnego modelowania procesów, szkolony w USA. Zrealizowane projekty obejmują między innymi przedsiębiorstwa branży samochodowej, chemicznej, usług logistycznych oraz ochrony zdrowia.

eng. Milan Kaštan, Ph.D.

Absolwent VŠB – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie, doktor nauk ekonomicznych. Wykładał na Uniwersytecie Janina w Grecji, a także na Uniwersytecie Hubei w Wuhan (Chiny). W 2015 roku dołączył do grona pracowników MEPAC Company. MEPAC to średniej wielkości przedsiębiorstwo o ogromnym potencjale innwacyjnym. Od ponad 20 lat MEPAC pomaga swoim klientom w rozwiązywaniu problemów z zakresu odlewnictwa podzespołów z tworzyw sztucznych. MEPAC we współpracy z Cempel Consulting rozwija innowacyjny szablon symulacyjny dla podzespołów produkowanych z tworzyw sztucznych.

Adrian Michalik

Obecnie pracuje jako ekspert ds. cykli produkcji w zakładzie branży automotive. Ukończone studia na kierunkach Inżynieria Produkcji oraz Informatyka.  W zakładzie jest odpowiedzialny za wdrażanie nowych projektów i produktów do produkcji, poprawę jakości, ergonomii pracy. Ponadto wykonuje projekty symulacyjne FlexSim w fazie projektowania nowych rozwiązań. Bierze czynny udział przy realizowaniu projektów WCM, KAIZEN, jak również jest członkiem filaru EARLY EQUIPMENT MANAGEMENT oraz EARLY PRODUCT MANAGEMENT. Audytor systemów: ISO TS 16949; OHSAS 18001; ISO 14001.

dr inż. Karolina Kozłowska

Dr inż. Karolina Kozłowska należy do ścisłego grona ekspertek w dziedzinie technologii RFID. Zajmuje się nią, a także innymi technologiami bezprzewodowymi, od blisko 8 lat. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu Smart Technology Group. Swoje doświadczenie i wiedzę w obszarze nowych technologii dr inż. Kozłowska zdobywała wcześniej m.in. jako kierownik projektów R&D. Zarządzała międzynarodowymi projektami o budżetach rzędu 1-2 mln euro. Dr inż. Karolina Kozłowska z powodzeniem łączy karierę zawodową z karierą naukową. Na swym koncie ma 3 zgłoszenia patentowe oraz ponad 20 naukowych publikacji.