FlexSim InterMarium Tour w Gliwicach

Seminarium „Projektowanie i doskonalenie systemów produkcyjnych i logistycznych wspomagane symulacją komputerową w środowisku FlexSim”.

AGENDA 12 maja 2023

Miejsce: Centrum Edukacyjno Kongresowe, ul. Konarskiego 18 B Gliwice

8:30 – 9:00Rejestracja i kawa
9:00 – 9:10Rozpoczęcie konferencji
Gospodarz
9:10 – 9:30Wprowadzenie w ekosystem FlexSim
dr Witold Aleksander Cempel | Prezes Zarządu InterMarium
9:30 – 10:00Co to jest symulacja procesów i jakie jest jej miejsce w biznesie?
Dawid Dąbal | InterMarium
10:00 – 10:30Referat gospodarza
prof. Damian Krenczyk | Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny
„Od cyfrowego modelu do cyfrowego bliźniaka – zastosowanie modeli symulacyjnych w zarządzaniu produkcją”.
10:30 – 10:45Kawa i ciastko
10:45 – 12:15Case studies. Projekty symulacji w obszarze logistyki magazynowej oraz produkcji.
Dawid Dąbal | InterMarium
12:15 – 12:30Kawa i ciastko
12:30 – 13:00Gość specjalny
Michał Kasztelan i Marcin Malicki | Metroplan Polska
13:00 – 15:00Warsztat pokazowy
Dawid Dąbal | InterMarium
9:00 – 15:00Stanowisko Virtual Reality
Patryk Żuchowicz | InterMarium

Opisy wystąpień

Wprowadzenie w ekosystem FlexSim
dr Witold Aleksander Cempel | Prezes Zarządu InterMarium
FlexSim to nie tylko oprogramowanie, ale ekosystem pokaźnych możliwości. O tym jak w pełni skorzystać z potencjału jaki dają poszczególne komponenty Ekosystemu FlexSim InterMarium opowie jego architekt, dr Witold Aleksander Cempel, prezes zarządu InterMarium Sp. Z o.o.
prof. Damian Krenczyk | Politechnika Śląska Wydział Mechaniczny Technologiczny
„Od cyfrowego modelu do cyfrowego bliźniaka – zastosowanie modeli symulacyjnych w zarządzaniu produkcją”.
Symulacja, a w szczególności dyskretna symulacja komputerowa, posiada ugruntowaną pozycję wśród metod wspomagających podejmowanie decyzji i rozwiązywanie różnych problemów w obszarach projektowania wytworów, procesów i zarządzania produkcją. Wiele rozwiązań (…) dotyczy (…) projektowania lub udoskonalania istniejących procesów i systemów produkcyjnych i ich organizacji na poziomie taktycznym i strategicznym. (…) Rozwiązania oparte na modelach symulacyjnych w powiązaniu z możliwościami dzisiejszych systemów akwizycji i przesyłania danych oraz szerzej, nowoczesnymi technologiami IT, stanowić mogą także skuteczne narzędzia wspomagania menedżerów w zarządzaniu produkcją na poziomie operacyjnym. (…) technologie symulacyjne mogą stanowić również główny mechanizm napędowy i serce technologii związanych z wdrażaniem nowej rewolucji przemysłowej, koncepcji Przemysłu 4.0 i związanego z nią procesu tworzenia systemów cyber-fizycznych.” (z „Symulacja procesów produkcyjnych”, PWE, 2022).
W wystąpieniu Od cyfrowego modelu do cyfrowego bliźniaka zastosowanie modeli symulacyjnych w zarządzaniu produkcją, bazując na moim dwudziestoletnim doświadczeniu w stosowaniu narzędzi symulacyjnych, postaram się przedstawić Państwu główne obszary zastosowań modelowania i symulacji komputerowej oraz opowiedzieć w jaki sposób komputerowe modele symulacyjne mogą wspomagać dzisiejszych menedżerów produkcji, oraz gdzie te metody mogą znaleźć zastosowanie już jutro.
Goście specjalni
Michał Kasztelan i Marcin Malicki | Metroplan Polska
FlexSim to narzędzie symulacyjne, które pozwala na modelowanie i wirtualne testowanie różnych scenariuszy w zakresie systemów logistycznych. Jako firma specjalizująca się w projektowaniu systemów logistycznych, wykorzystujemy tę platformę do przeprowadzania symulacji, co pozwala nam na dokładne analizowanie i optymalizowanie procesów, a także na przewidywanie potencjalnych problemów i wyzwań w projekcie jeszcze przed jego wdrożeniem oraz optymalizację istniejących systemów i procesów.  Dzięki temu nasze projekty są efektywne i dopasowane do potrzeb klienta. Nasze doświadczenie w wykorzystywaniu oprogramowania FlexSim w projektowaniu systemów logistycznych pomaga nam również w budowaniu długoterminowych relacji z klientami, którzy dostrzegają wartość dodaną, jaką oferujemy w ramach naszych projektów.
 
Naszym celem jest skupienie się na podkreśleniu znaczenia precyzyjnej parametryzacji w modelowaniu oraz przedstawienie na konkretnych przykładach (na podstawie naszych autorskich 2-3 projektów) potencjału, jaki niesie ze sobą prosta, ale skuteczna parametryzacja urządzeń, przepływów magazynowych, stoków inicjacyjnych i innych elementów procesów logistycznych. W ten sposób chcemy pokazać, jakie korzyści płyną z zastosowania tej techniki, takie jak większa precyzja i efektywność procesów, pełna kontrola nad przepływami materiałów oraz dokładne prognozowanie wyników. Opracowując te projekty, zwracamy szczególną uwagę na to, jakie parametryzacje są najważniejsze dla danego procesu logistycznego oraz jakie metody można zastosować, aby osiągnąć najlepsze wyniki. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że otrzymują najlepsze rozwiązania dla swoich indywidualnych potrzeb.
Dawid Dąbal | InterMarium
Od modelu symulacyjnego po digital twin.
W trakcie wydarzeń, Dawid Dąbal Wiceprezes Zarządu oraz Dyrektor Programu FlexSim w firmie InterMarium, zaprezentuje Uczestnikom przekrój swoich 12 letnich doświadczeń pracy w narzędziu FlexSim. W programie znajdą się przykłady z logistyki i produkcji. Oprócz samych modeli symulacyjnych, przybliżone zostanie tło każdego projektu oraz największe wyzwania z jakimi mierzono się w trakcie ich realizacji. Zostaną opisane dane jakie były potrzebne do rozpoczęcia realizacji, problemy jakie zidentyfikowano oraz zaproponowane rozwiązania.
Podczas każdego wystąpienia przewidujemy czas na pytania od Uczestników.
Stanowisko Virtual Reality
Patryk Żuchowicz | InterMarium
Podczas całego wydarzenia będzie możliwość testowania narzędzia FlexSim w przestrzeni wirtualnej, zaprezentujemy wyselekcjonowane i dopasowane do profilu Uczestników modele, jak np. gra symulacyjna z zastosowaniem jazdy pociągiem logistycznym i dostarczaniem odpowiednich części do stanowisk montażowych czy model symulacyjny z wysokiej jakości wizualizacją procesu produkcyjnego.

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Aby poprawnie zarejestrować się na wybrane wydarzenie w ramach FlexSim InterMarium Tour, wypełnij wszystkie poniższe pola

  Wybierz rodzaj uczestnictwa

  Imię i nazwisko

  Adres email

  Numer telefonu

  Nazwa pracodawcy/ Organizacja

  Branża

  Którą konferencję wybierasz?

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu zgłoszeniowym przez InterMarium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków w celu świadczenia usług związanych z organizacją wydarzenia w ramach FlexSim InterMarium Tour.

  Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@flexsim.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

  Zapoznaj się z
  Polityką Prywatności FlexSim InterMarium.

  Nie jestem robotem.


  Warunki uczestnictwa

  Organizatorem seminarium w Gliwicach, realizowanego w ramach FlexSim InterMarium Tour, jest firma InterMarium Sp. z o. o., Wydział Mechaniczny – Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Centrum Przemysłu 4.0. Możliwość uczestnictwa przewidziana jest tylko dla posiadaczy biletu imiennego, o który można zawnioskować wypełniając poniższy formularz zgłoszeniowy. Dla osób zawodowo związanych z logistyką, produkcją, optymalizacją procesów czy ciągłym doskonaleniem wstęp jest bezpłatny. Możliwy jest również bezpłatny wstęp studentów Politechniki Śląskiej, w ramach dostępnych miejsc.