Współpraca z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Poszerzamy sieć partnerów akademickich!

Bardzo się cieszymy, że dzięki trójstronnemu porozumieniu pomiędzy Fundacją InterMarium, Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie, a InterMarium Sp. z o.o., studenci WSEI mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej z modelowania symulacyjnego w narzędziu FlexSim! Zostaliśmy partnerem modułu "Logistyka krajowa i międzynarodowa".

Na zdjęciu moment podpisania umowy pomiędzy dr. Stanisławem Kowalskim, rektorem WSEI, a dr. Witoldem A. Cempelem, prezesem zarządu InterMarium Sp. z o.o. oraz Fundacji InterMarium.