Warsztaty strategiczne w MEDEX

W F.H.U. MEDEX realizujemy z powodzeniem warsztaty planowania strategicznego wg. metodyki ZOPP (niem. zielorientierte projektplanung). W warsztatach uczestniczy kadra kierownicza firmy MEDEX, na której czele stoi Pan Wojciech Woźniak oraz eksperci wewnętrzni. Moderatorem z ramienia InterMarium jest dr Witold A. Cempel a komoderatorem Dawid Dąbal.