Pierwszy warsztat dla uczestników TopYoung100

We wtorek, 23 października, zrealizowaliśmy pierwszy kurs podstaw symulacji FlexSim dla studentów z programu TopYoung100. Uczestnikom życzymy samych sukcesów z własnymi projektami!
W poniedziałek, 29 października, edycja druga w Warszawie. Prowadzącymi szkolenie byli: Filip Polit oraz Krzysztof Jurczyk.