Pierwszy rumuński uniwersytet z FlexSim!

Logo of the Technical University in Cluj - Napoca

Z wielką przyjemnością przedstawiamy pierwszą uczelnię w Rumunii, która będzie oferować swoim studentom zajęcia z wykorzystaniem oprogramowania FlexSim.
Wydział Inżynierii w Baia Mare  będący częścią Technicznego Uniwersytetu w Cluj – Napoca stara się być liderem w dziedzinie badań i kształcenia personelu technicznego dla środowiska gospodarczego i społecznego północno-zachodniej części Rumunii. Jego działalność została uwzględniona w Strategii Rozwoju Regionalnego. Jako sektory priorytetowe na poziomie regionalnym, które zapewnią przewagę konkurencyjną zarówno na rynku krajowym, jak i ogólnoświatowym, wyróżniono następujące: IT, inżynieria maszyn i urządzeń, szkolnictwo wyższe i badania naukowe.
Od teraz FlexSim będzie wspierał te wysiłki potęgą symulacji! Gratulujemy!