Ciekawy artykuł z naszym komentarzem eksperckim :)

„-Nikt współcześnie nie podejmuje ryzyka rozpoczęcia kosztownych inwestycji bez pełnego przekonania (potwierdzonego wynikami) o tym, że robi to we właściwy sposób. To właśnie symulacja pozwala na testowanie różnych wariantów, analizę scenariuszy zdarzeń i optymalizację parametryczną zdefiniowanych problemów. Co więcej, dzięki niej możemy sprawdzić jak zmiany popytu/podaży wpłyną na funkcjonowanie naszego magazynu. Zaś poprawnie zdefiniowany model dostarcza informacji o tym, czy posiadane zasoby są wystarczające by spełnić bieżące lub przyszłe oczekiwania rynku – tłumaczy Monika Klaś, Menadżer Symulacji w FlexSim InterMarium.”

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ciekawego artykułu 🙂