30-lecie działalności Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Minister Jadwiga Emilewicz

W dniu 08.03.2018, Prezes #FlexSimInterMariumPolska i Dyrektor Oddziału Warszawa reprezentowali nasza firmę na uroczystej Gali z okazji jubileuszu 30-lecia działalności Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, której jesteśmy członkiem. Gośćmi tej wspaniałej uroczystości byli m.in. Minister Przedsiębiorczości i Technologii, pani Jadwiga Emilewicz i Generalny Dyrektor #EuropeanChemicalIndustryCouncil, pan Marco Mensink.

Chemia stanowi trzon polskiej gospodarki i jest jednym z kluczowych elementów tworzących nowoczesne, stale rozwijające się państwo. Trzydzieści lat doświadczeń i ścisłej współpracy z ekspertami, środowiskiem akademickim, licznymi przedsiębiorstwami (także z innych państw) i administracją europejską jest trwałym fundamentem pozwalającym na efektywne kontynuowanie działań przez kolejne dziesięciolecia. Dziś do PIPC należy ponad 140 firm.
Polska Izba Przemysłu Chemicznego (http://www.pipc.org.pl/) organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych, członkiem szeregu stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest członkiem rzeczywistym Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC (http://www.cefic.org/) – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.
Dla Was mamy kilka fotografii z tej uroczystości.

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr Tomasz Zieliński Gala Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego Gala jubileuszu 30-lecia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego