Powołaliśmy spółkę FlexSim InterMarium!

Szanowni Państwo!

Pragniemy z radością poinformować, iż w związku z dynamicznym rozwojem projektu FlexSim, podjęliśmy decyzję o powołaniu do życia spółki o nazwie InterMarium.

Misją nowego podmiotu jest popularyzacja modelowania symulacyjnego i optymalizacji, sprzedaż oprogramowania FlexSim, szkolenia i konsulting. InterMarium Sp. z o.o. posiada wyłączność na dystrybucję oprogramowania FlexSim w następujących państwach: Polska, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry. Wszystkie wymienione kraje położone są w obszarze zamkniętym przez Adriatyk, Bałtyk i Morze Czarne, stąd pomysł na nazwę naszej spółki intermarium (łac.) – międzymorze.

Pragniemy zapewnić, że wszelkie zobowiązania dotychczas podjęte przez Cempel Consulting będą wypełnione, gdyż działalność będzie kontynuowana, a powiązana z nią kapitałowo spółka InterMarium wzmocni wszelkie aktywności związane z prowadzeniem spraw FlexSima w Polsce i Międzymorzu.

Jesteśmy przekonani, że powołanie do istnienia FlexSim InterMarium ze wszech miar pozytywnie wpłynie na naszą dalszą współpracę i pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiedzieć na Państwa potrzeby.

 

Podstawowe dane spółki:

InterMarium Sp. z o.o.

Starowiślna 54/14, Kraków 31-037, Polska

KRS: 000653733, NIP: 6762519028, REGON: 366123450

Rachunek bankowy w Alior Banku S.A., nr: 12 2490 0005 0000 4520 7571 6160

 

Z wyrazami głębokiego szacunku,

Zespół Cempel Consulting i InterMarium