Wywiad z dr Witoldem Cempelem w najnowszym numerze „Logistyki”

W branżowym piśmie pt. „Logistyka” ukazał się, przeprowadzony przez redaktora naczelnego  pisma, dra Iwo Nowaka, obszerny wywiad z CEO FlexSim InterMarium, dr Cempelem.

Lektura tego wywiadu pomaga dostrzec jak nowatorskim i niesłychanie skutecznym narzędziem w optymalizacji procesu produkcji za pomocą symulacji jest oprogramowanie FlexSim. Dr Cempel przywołuje w wywiadzie przykłady wymiernych korzyści odniesionych przez podmioty, które już zdecydowały się sięgnąć po FlexSim, jak również krótko przedstawia kluczowe moduły oprogramowania FlexSim takie, jak ExpertFit czy OptQuest. Ważnym wątkiem poruszonym w rozmowie jest rola, jaką to innowacyjne narzędzie może pełnić w praktycznym szkoleniu kadr menedżerskich. Redaktor Nowak nie przepuścił również okazji, by dr Cempel „wytłumaczył się” z prestiżowych wyróżnień otrzymanych w ostatnim czasie przez naszą firmę.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z pełną treścią rozmowy z naszym przedstawicielem na stronach numer 30 – 33 w numerze 2/2017 pisma „Logistyki” lub w pliku dostępnym tutaj Wywiad dla Logistyki