Praktyczne klucze sukcesu. Debata TNOiK w Dąbrowie Górniczej

Jak zmieniać organizację, by działała lepiej i sprawniej? To pytanie postawiono ekspertom zaproszonym do udziału w kolejnym spotkaniu dąbrowskiego oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa zatytułowanym „W drodze do ideału organizacji. Praktyczne klucze do sukcesu”.

Spotkanie odbyło się 17 czerwca 2016 roku z udziałem przedstawicieli naszej Firmy.

Praktyczne klucze sukcesu
Od lewej: dr Witold A. Cempel (Dyrektor FlexSim Polska), prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz (Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej).
Debata TNOiK
W drugim rzędzie od lewej: Imre Polgar (Dyrektor Relacji Międzynarodowych FlexSim Polska), dr Witold A. Cempel (Dyrektor FlexSim Polska), prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz (Rektor WSB).
(WSB&WAC)