European Distributor Meeting 2016

FlexSim

W dniach 22-23 stycznia 2016 r. przedstawiciele FlexSim Polska wzięli udział w spotkaniu dystrybutorów w Zurychu (Szwajcaria). Spotkanie prowadzili: Bill Nordgren (współzałożyciel FlexSim, na zdjęciu trzeci od prawej), Roger Hullinger (współzałożyciel FlexSim, szósty od prawej) i Ralf Gruber (ósmy od lewej).

Z satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że Polska zajęła 3. miejsce w Europie, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych licencji.

Zebraliśmy wiele gratulacji za film z FlexSimposium PL 2015. Ponadto pokazaliśmy film referencyjny, zrealizowany na koniec projektu doradczego dla Szpitala Babińskiego w Krakowie. Tym sposobem zainspirowaliśmy Amerykanów do zrealizowania podobnych produkcji w USA.

Nasza reprezentacja była najliczniejsza. W spotkaniu szwajcarskim wziął udział (w kolejności alfabetycznej): dr Witold Cempel (na zdjęciu piąty od prawej), prof. Paweł Pawlewski (szósty od lewej) oraz mgr inż. Imre Polgar (pierwszy od prawej).

Cieszy nas to, że FlexSim tak intensywnie się rozwija. Dzięki temu możemy oferować w Polsce i Europie Centralnej i Wschodniej najlepsze narzędzie do symulacji i optymalizacji.

FlexSim European Distributor Meeting 2016

(Fot. W.A.Cempel, 2016)

(WAC)