Szkolenia

Dedykowane cykle szkoleniowe rozwijające umiejętności z zakresu modelowania i analizy symulacyjnej.

Modelowanie i analiza symulacyjna to sztuka, która wymaga dobrego opanowania podstaw oraz ciągłego rozwijania swoich umiejętności.

Cykl szkoleń składa się z 5 etapów. Każde ze szkoleń kończy się egzaminem uprawniającym do otrzymania certyfikatu sygnowanego przez FlexSim Inc. Certyfikat jest uznawany i respektowany na całym świecie.

 

Etap szkolenia Poziom kompetencji Certyfikat
Kurs 1

FlexSim 1 Podstawy

The Certification for Business Process Simulation Modeler
Modelarz Symulacji FlexSim
Kurs 2

FlexSim 2 Zaawansowany

The Certification for Business Process Simulation Consultant
Konsultant I Stopnia Symulacji FlexSim
Kurs 3

FlexSim 3 Optymalizacja parametryczna procesów FlexSim/OptQuest

The Certification for Process Optimization Consultant
Konsultant Optymalizacji Procesów
Kurs 3.1

FlexSim 3.1
Biblioteka Fluid

The Certification for Continuous Flow Process Consultant
Konsultant Symulacji Procesów Ciągłych
Kurs 4

FlexSim 4 Profesjonalny

The Certification for Advanced FlexSim Simulation Consultant
Konsultant II Stopnia Symulacji FlexSim

 

Szkolenia odbywają się w Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie. Istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie zamawiającego przy udziale minimum dwóch osób.

 

Indywidualny plan szkoleniowy

Możliwe jest stworzenie dedykowanego programu szkolenia, aby bardziej odpowiadał profilowi działalności przedsiębiorstwa. Możliwe jest również rozbudowanie szkolenia o dodatkowe dni warsztatowe, na których kursanci razem z trenerem tworzą model przykładowego problemu przedstawionego przez kursantów.

W czym jeszcze możemy Ci pomóc?